Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/ozc/medenzeggenschapsraad
 
 


OZC Odijk

Onderwijs Zorg Centrum

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen.

Medezegenschapsraad

Personeelsgeleding
De heer R. Pothuizen (voorzitter)
Mevrouw B. Hoek (secretaris)
De heer T. Penninx (lid)

Oudergeleding

Mevrouw M. Walraven
Mevrouw R. van Bommel
Mevrouw M. van Oort

E-mail adres:

mr@beukenrodeonderwijs.nl

Vergaderdata

MR vergaderingen met de oudergeleding:

12 november 2019

4 februari 2020

24 maart 2020

12 mei 2020

30 juni 2020

De notulen van de MR vergaderingen met de oudergeleding zijn op aanvraag beschikbaar.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl