Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/ozc/medenzeggenschapsraad
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen.

Medezegenschapsraad

Personeelsgeleding

De heer E. Schippers - voorzitter
vacant - secretaris
 

Oudergeleding

Lid - vacant
Lid - vacant

E-mail adres:

mr@beukenrodeonderwijs.nl

Vergaderdata

MR vergaderingen met de oudergeleding:

De notulen van de MR vergaderingen met de oudergeleding zijn op aanvraag beschikbaar.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl