Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/ouders/vrijwillige-ouderbijdrage
 
 


 

Vrijwillige ouderbijdrage

Inmiddels heeft u vast opgemerkt hoeveel extra er wordt gedaan om een goede ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Daar staan we voor. Er worden veel kosten gemaakt waarvoor de Rijksoverheid géén budget beschikbaar stelt.

Toch organiseren we die excursies, sportdagen, survivals, schoolkampen en feesten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling is immers van groot belang. Om de kosten te kunnen opbrengen, vragen we een bijdrage € 120,00 per jaar die in één, twee of drie termijnen is te voldoen. We kunnen uw bijdrage niet missen, al is ze vrijwillig. Het rekeningnummer van de school is NL58 INGB 0000 4464 37 t.n.v. Beukenrode Onderwijs.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl