Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/ouders/medezeggenschap
 
 


 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen.

Medezegenschapsraad

Personeelsgeleding
De heer R. Pothuizen 
De heer M. Chamss 
 

Oudergeleding

Mevrouw M. Walraven
Mevrouw R. van Bommel
Mevrouw M. van Oort

E-mail adres:

mr@beukenrodeonderwijs.nl

Vergaderdata

MR vergaderingen met de oudergeleding:

De notulen van de MR vergaderingen met de oudergeleding zijn op aanvraag beschikbaar.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl