Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/leerling/verzuim
 
 


 

Verzuim

Verzuimbeleid

We willen niet dat je zonder overleg en/of zonder geldige reden van school weg- blijft. De verantwoordelijke leraar houdt van zijn eigen groep een absentielijst bij. Wanneer je verzuimt, dan wordt dat nog dezelfde dag gemeld bij je ouders/verzorgers. De reden van het verzuim wordt nagevraagd. In het leerlingvolgsysteem slaan we je verzuimtijden op. Bij te veel verzuim worden je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. De ambtenaren van leerplichtzaken krijgen regelmatig een overzicht van het geregistreerde verzuim. Zie het verzuimprotocol.

Aan-/afwezigheid regels

  • De school geeft geen vrij zonder toestemming van de directeur.
  • Kun je niet naar school komen, dan moet dit van tevoren worden gemeld door je ouders/verzorgers, maar uiterlijk dezelfde dag voor 09.00 uur.
  • Je wordt alleen na overleg met je ouders/verzorgers naar huis gestuurd.
  • Blijk je onder schooltijd thuis te zijn zonder dat daarvoor afspraken bestaan, dan vragen we je ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de directie.
  • Bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist, enz. worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden afgesproken.
  • Als de afspraak niet anders kan en onder schooltijd moet, dient de directie hiervoor toestemming te geven aan je ouders. Je mentor wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Medische omstandigheden

Wanneer je bepaalde lessen zoals sport of zwemmen niet kunt volgen, waardoor je ergens niet aan mee kan doen, is een schriftelijke melding van je ouders/verzorgers verplicht.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl