Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/leerling/schoolovereenkomst
 
 


 

Schoolovereenkomst Beukenrode Onderwijs

Schooljaar 2021-2022

Doel: een optimale samenwerking met leerling-ouder(s)/verzorger(s)-school

Naam leerling:                         

Naam ouder/verzorger:       ___________________________

Naam mentor:                         ___________________________

Als ouder(s)/verzorger(s) van een kind/kinderen op deze school zal ik ervoor zorgen dat:

 • mijn kind op tijd op school is en alle schoolspullen bij zich heeft,
 • ik de school informeer als er omstandigheden zijn die invloed hebben op het werk of gedrag van mijn kind op school,
 • mijn kind het huiswerk maakt,
 • er thuis een rustige plaats is voor mijn kind om voor school te werken,
 • ik zorg voor een werkende computer voor mijn zoon/dochter,
 • ik ouderavonden of informatiebijeenkomsten bezoek,
 • ik kennis heb genomen van de schoolregels, zoals in de schoolgids staan, en hier ook volledig achter sta,
 • ik verantwoordelijk ben voor het vervoer naar huis indien mijn kind moet nablijven,
 • ik toestemming geef mijn kind medicatie te laten verstrekken als dit is afgesproken.

De school zal:

 • de leerling ondersteunen in het leerproces,
 • contact opnemen met de ouders als er problemen zijn met aanwezigheid of andere zaken die het leerproces belemmeren,
 • informatie- en rapportbesprekingen organiseren waar de ontwikkeling van de leerling wordt besproken,
 • de ouders op de hoogte houden van de resultaten van het kind,
 • de ouders informeren over activiteiten die de school organiseert.

De leerling zal:

 • met respect omgaan met iedereen die op school aanwezig is,
 • zoveel mogelijk zijn best doen,
 • op tijd aanwezig zijn op school,
 • binnen de school en op het schoolplein niet roken onder schooltijd,
 • zijn/haar telefoon onder schooltijd in bewaring geven bij de mentor,
 • de regels van de school, zoals die in de schoolgids staan, nakomen,
 • de maatregelen accepteren die die school neemt bij overtreding van de schoolregels.

Datum: __­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

Handtekenig;                                                   Handtekening;                                                 Handtekening;

Leerling                                                               Ouder/verzorger                                            Mentor

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl