Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/leerling/schoolcontract
 
 


 

 

Schoolovereenkomst Beukenrode-Onderwijs

Schooljaar 2017-2018.

 

Doel: een optimale samenwerking met leerling-ouder(s)s/verzorger(s)-school

 

       Naam leerling:                         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________­­­­­­­­­­­­________

 

       Naam ouder/verzorger:        ___________________________

 

       Naam mentor:                         ___________________________

 

        Als ouder(s)/verzorger(s) van een kind/kinderen op deze school zal ik ervoor zorgen dat:

 • mijn kind op tijd op school is en alle schoolspullen bij zich heeft,
 • ik de school informeer als er omstandigheden zijn die invloed hebben op het werk of gedrag van mijn kind op school,
 • mijn kind het huiswerk maakt,
 • er thuis een rustige plaats is voor mijn kind om voor school te werken,
 • ik ouderavonden of informatiebijeenkomsten bezoek,
 • ik kennis heb genomen van de schoolregels, zoals in de schoolgids staan, en hier ook volledig achter sta.

 

        De school zal:

 • de leerling ondersteunen in het leerproces,
 • contact opnemen met de ouders als er problemen zijn met aanwezigheid of andere zaken die het leerproces belemmeren,
 • informatie- en rapportbesprekingen organiseren waar de ontwikkeling van de leerling wordt besproken,
 • de ouders op de hoogte houden van de resultaten van het kind,
 • de ouders informeren over activiteiten die de school organiseert.

 

        De leerling zal:

 • met respect omgaan met iedereen die op school aanwezig is,
 • zoveel mogelijk zijn best doen,
 • op tijd aanwezig zijn op school,
 • binnen de school en op het schoolplein niet roken onder schooltijd,
 • de regels van de school, zoals die in de schoolgids staan, nakomen.
 • De maatregelen accepteren die die school neemt bij overtreding van de schoolregels

 

Datum: __­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

 

Handtekening

Leerling:

 

 

Handtekening

Ouder/verzorger:

 

 

Handtekening

Mentor:

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl