Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/leerling/procedures/schorsing-en-verwijdering
 
 


 

Procedure schorsing en verwijdering

Soms ziet de directeur zich genoodzaakt je te schorsen. Schorsing is aan de orde als ernstig wangedrag direct optreden noodzakelijk maakt en er tijd nodig is voor het vinden van een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, drugsgebruik of het herhaald negeren van schoolregels.

Bij een incident stellen we je ouders/verzorgers (telefonisch en) schriftelijk op de hoogte van de reden, aanvang, tijdsduur van de schorsing en van eventuele andere genomen maatregelen.

Daarnaast stelt de school je in staat te voorkomen dat je een achterstand oploopt, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk.

Duurt de schorsing langer dan de dag, dan stelt de directie de inspectie er van in kennis, en van de reden van de schorsing.

Verwijdering van school is een ordemaatregel die de school slechts in het uiterste geval neemt. Ook dan nog gebeurt dat met uiterste zorgvuldigheid.

Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen de leerling en de school en/of ouder en school. Voor verwijdering van een leerling bestaat een bepaalde procedure. Die is op aanvraag in te zien.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl