Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/leerling/leerlingenraad
 
 


 

Algemeen

Beukenrode Onderwijs hecht grote waarde aan de betrokkenheid van leerlingen bij de school. De Leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit iedere klas en vormt een brugfunctie tussen leerlingen en de schoolleiding. Door deze functie willen we de betrokkenheid van de leerlingen bij onze school vergroten. Daarnaast kan het raadplegen van de raad door de schoolleiding bijdragen aan verbeteringen van het onderwijs en het onderwijs leerklimaat.

Binnen onze maatschappij neemt de aandacht voor sociale cohesie en burgerschap toe. De Leerlingenraad is binnen Beukenrode Onderwijs een manier om leerlingen te leren op een democratische wijze actief te participeren, immers; Leren moet je doen! De leerlingen in de Leerlingenraad worden per klas gekozen waarbij de klas in overleg met de mentor zelf bedenkt hoe het tot die keuze komt.

De Leerlingenraad wordt voorgezeten door een lid van de schoolleiding, ook zorgt de school voor secretariële ondersteuning. (agenda, uitnodiging, notulen etc.)

Zowel de schoolleiding als de leerlingen van de raad kunnen onderwerpen aandragen voor een vergadering. Dit moet bij de voorzitter van de raad, hij stelt de agenda samen.

De Leerlingenraad komt minimaal vier keer per schooljaar bij elkaar. Acht keer per schooljaar wordt als ideale vergaderfrequentie gezien waarbij er ook extra vergaderingen ingelast kunnen worden wanneer daar aanleiding toe ontstaat.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl