Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/verzuim
 

Verzuim

Verzuimbeleid

We willen niet dat de leerling zonder overleg en/of zonder geldige reden van school weg- blijft. De verantwoordelijke leraar houdt van zijn eigen groep een absentielijst bij. Wanneer de leerling verzuimt, dan wordt dat nog dezelfde dag gemeld bij de ouder(s)/verzorger(s). De reden van het verzuim wordt nagevraagd. In het leerlingvolgsysteem slaan we de verzuimtijden op. Bij te veel verzuim worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. De ambtenaren van leerplichtzaken krijgen regelmatig een overzicht van het geregistreerde verzuim. Zie het verzuimprotocol.

Aan-/afwezigheid regels

  • De school geeft geen vrij zonder toestemming van de directeur.
  • Kun de leerling niet naar school komen, dan moet dit van tevoren worden gemeld door de ouder(s)/verzorger(s), maar uiterlijk dezelfde dag voor 09.00 uur.
  • De leerling wordt alleen na overleg met ouder(s)/verzorger(s) naar huis gestuurd.
  • Blijk de leerling onder schooltijd thuis te zijn zonder dat daarover afspraken bestaan, dan vragen we de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de directie.
  • Bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist, enz. worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden afgesproken.
  • Als de afspraak niet anders kan en onder schooltijd moet, dient de directie hiervoor toestemming te geven aan de ouder(s)/verzorger(s). De mentor wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Medische omstandigheden

Wanneer de leerling bepaalde lessen zoals sport of zwemmen niet kan volgen, is een schriftelijke melding van de ouder(s)/verzorger(s) verplicht.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl