https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/vacatures-bekijken/_535____NL
 
 


 

Vacatures en profielen

Beukenrode Onderwijs heeft voor het aankomende schooljaar 1 vacature.

 

AVO groepsdocent

Voor 1 fte, een afgeronde Pabo-opleiding (is een pré) of eerste- dan wel tweedegraads-bevoegdheid.

 

Wij bieden:

 • inschaling conform CAO PO
 • team met enthousiaste collega's
 • plezierig klimaat voor zowel leerlingen als docent
 • begeleidingsprogramma voor nieuwe docent.

 

Het werkterrein van de diverse leerkrachten op Beukenrode-Onderwijs kan globaal over twee vlakken onderverdeeld worden: vak- en praktijkdocent. In goede onderlinge harmonie en samenwerking worden de taken en activiteiten door hen verricht ten dienste van de aan hen toevertrouwde leerlingen.

Werkzaamheden:

 • Voorbereiden van de lessen 
 • Geven van de lessen
 • Samenstellen van de oefenstof/remediale sto
 • Begeleiden van didactische activiteiten
 • Beoordelen van werkstukken en studieresultaten
 • Systematisch evalueren van het studieproces i.h.a.
 • Bepalen van leervorderingen m.b.v. (dle-)toetsen
 • Systematisch evalueren van didactische vormen
 • Systematisch administreren van didactisch leerling volg systeem (LVS-SOM)
 • Hanteren van schoolregels, klassenregels en gedragscodes
 • Lezen van leerlingdossiers
 • Begeleiden van pedagogische activiteiten
 • Uitvoeren van screeningen (gedragsobservaties)
 • Maken van een pedagogische probleemomschrijving (OPP; Ontwikkelings Perspectief Plan)
 • Voorbereiden en formuleren van pedagogische interventies (OPP)
 • Bepalen van pedagogische vorderingen.
 • Systematisch evalueren van pedagogische vorderingen
 • Systematisch administreren van pedagogisch LVS
 • Het schrijven van groepsoverzichten en groepsplannen
 • Het voorbereiden van groepsbesprekingen/rapportenvergaderingen
 • Het houden van toezicht(surveilleren)
 • Voeren van gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s en ondersteuners.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen, groepsbesprekingen, voortgangsbespreking, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • Deelnemen aan nascholingsactiviteiten/studiedagen/deskundigheids bevordering
 • Deelnemen aan buddy gesprekken, briefings en debriefings
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Deelnemen aan niet lesgebonden activiteiten buiten schooltijd
 • Verrichten van algemene administratieve werkzaamheden
 • Leiden van bijzondere besprekingen/vergaderingen/werkgroepen

Binnen de organisatie van Beukenrode-Onderwijs is elke leerkracht verantwoording verschuldigd aan de locatieleider voor wat betreft de voortgang en kwaliteit van de onderwijsverzorging en opvoeding. Elke leraar heeft voldoende vrijheid om zijn taken naar eigen inzicht en vaardigheid in te vervullen, zolang dit aan het doel/de kwaliteit van de organisatie/het onderwijs bijdraagt.

Kennis en vaardigheden

 • In bezit van brede theoretische en praktische kennis en vaardigheden
 • Pedagogische kwaliteiten hebben en benutten
 • Didactische methoden en technieken kunnen hanteren
 • Lessen plannen, uitvoeren en evalueren
 • Via het Leerling Volg Systeem zorg bieden aan leerlingen
 • Goede contacten onderhouden met ouders en begeleiders
 • Kunnen samenwerken en in teamverband zorgdragen voor mededocenten
 • Voldoende inzicht hebben in organisatie en werkwijze van de school

Beukenrode Onderwijs

Beukenrode Onderwijs is een kleinschalige v.s.o. voorziening voor ca. 150 leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen komen in het regulier onderwijs.Binnen ons cluster 4 onderwijs wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden van de leerlingen. We werken volgens het principe: ‘eerst de relatie en dan de prestatie’. Onze leerlingen volgen diplomagericht onderwijs binnen diverse richtingen van het vmbo. Onderwijs en specifieke zorg op maat staat binnen ons enthousiaste en betrokken team (40 pers.) centraal. De school is gevestigd op een prachtige locatie op het Landgoed Beukenrode te Doorn. Beukenrode Onderwijs is een zelfstandige school ressorterend onder het bestuur van de St. Beukenrode-Onderwijs.

Voor de docentfuncties binnen Beukenrode Onderwijs strekt een diploma speciaal onderwijs en/of ervaring in het s.o./v.s.o. tot aanbeveling.

Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u sturen naar Beukenrode Onderwijs Postbus 17, 3940 AA Doorn of naar admin@beukenrodeonderwijs.nl ovv sollicitatie:

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functies kunt u contact opnemen met mevr. Baartman 0343-413883.

 

 

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl