https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/medezeggenschapsraad/_450____NL
 
 


 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen.

Medezegenschapsraad

Personeelsgeleding
Mevrouw L.S. Poppens (voorzitter)
Mevrouw J. van Eijden (secretaris)
De heer R. Pothuizen (lid)

Oudergeleding

Mevrouw M. Walraven
vacant 2x
 

E-mail adres:

mr@beukenrodeonderwijs.nl

Vergaderdata

MR vergaderingen met de oudergeleding:

2 oktober 2018
20 november 2018
22 januari 2019
12 maart 2019
14 mei 2019
9 juli 2019
De notulen van de MR vergaderingen met de oudergeleding zijn op aanvraag beschikbaar.
Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl