Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/medezeggenschapsraad
 
 


 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen.

Medezegenschapsraad

Personeelsgeleding
De heer R. Pothuizen (voorzitter)
Mevrouw B. Hoek (secretaris)
Vacant (lid)

Oudergeleding

Mevrouw M. Walraven
De heer L. Webbink
De heer S. van Dijk
 

E-mail adres:

mr@beukenrodeonderwijs.nl

Vergaderdata

MR vergaderingen met de oudergeleding:

2 oktober 2018
20 november 2018
22 januari 2019
12 maart 2019
14 mei 2019
9 juli 2019
De notulen van de MR vergaderingen met de oudergeleding zijn op aanvraag beschikbaar.
Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl