https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/klachten-commissie_465____NL
 
 


 

De klachtenregeling

Het is mogelijk voor jou (als je 13 jaar of ouder bent) en je ouders/verzorgers om een klacht in te dienen wanneer je meent dat daar aanleiding toe bestaat. Bijvoorbeeld wanneer je het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van het personeel of over de gedragingen van andere ouders of leerlingen. Je kunt je dan altijd wenden tot de klachtencommissie.

Overigens doen wij er alles aan om in eerste instantie problemen in goed overleg met alle partijen te bespreken en zelf op te lossen.

Contact klachtencommissie

Voorzitter secretaris penningmeester vereniging
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs Klachtencommissie regio 1

Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG

070-3861697

info@gcbo.nl

 

www.onderwijsinspectie.nl/klachten
Telefoon: 0900-1113111

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl