Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/historie
 
 


 

Historie

In 1748 staat ten westen van Doorn een hofstede met de naam Het Sand. Eigenaar is op dat moment Cornelis van Cleef. De hofstede wisselt meermalen van eigenaar. Als mr. Kees Kneppelhout eigenaar wordt, breekt hij het oude pand af en laat in 1872 het huidige huis bouwen dat Nieuw Sterkenburg gaat heten. Herman Jan van den Brink ontwerpt het gebouw met uitkijktoren in neorenaissance-stijl met Italiaanse motieven. Hendrik Copijn legt het park aan in Engelse landschapsstijl. Als in 1908 een groot deel van het landgoed in het bezit van de familie Van Kooij komt, krijgt het de naam Beukenrode.


Directeur A.A. Nengerman van de Nederlandsche Heidemaatschappij koopt Beukenrode in 1926 van de familie Kooij. Zijn weduwe bewoont het huis tot 1950. In dat zelfde jaar maken de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes van Beukenrode een internaat voor jongens met aanpassingsproblemen. Voor deze nieuwe bestemming worden op het landgoed drie paviljoens en twee bijgebouwen gebouwd.

De Sint Augustinusstichting (eigenaar van Landgoed Beukenrode sinds 1950) neemt in 1980 het beheer van Beukenrode van de congregatie over.

In 2002 houdt het internaat op te bestaan. Tegenwoordig verhuurt de stichting de gebouwen op Landgoed Beukenrode als kantoor- en praktijkruimtes. Het Jachthuis wordt als Conferentiecentrum verhuurd. De opbrengsten gebruikt de stichting om het landgoed te beheren en de monumentale gebouwen te onderhouden.

Het Landgoed  Beukenrode is volop in ontwikkeling. In 2016 werd het Jachthuis, Speelhuisje en park gerestaureerd en in januari 2019 is het Meerjarenplan gepresenteerd.

Tevens is de naam gewijzigd van Stichting Sint Augustinus in Stichting Landgoed Beukenrode.

In 1969 werd de nieuwe leerplichtwet ingevoerd; ‘Leerplichtwet 1969’.

De leerplichtperiode werd verlengd naar 9 jaar en had ook als consequentie dat jongeren zoals de doelgroep van het internaat Beukenrode, leerplichtig werden.

‘Beukenrode Onderwijs’ werd gestart in 1969, aanvankelijk in de paviljoens en in het Jachthuis.

In 1992 opende de school de deuren van het eerste permanente schoolgebouw en in de jaren daarna groeide en bouwde de school uit tot een volwaardige V.S.O. (voortgezet speciaal onderwijs) school voor jongens  die gedrag vertoonden wat officieel omschreven werd met Z.M.O.K., zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

Waar de school in het begin alleen maar jongens van het internaat bediende, werd Beukenrode Onderwijs al snel opengesteld voor jongens en meisjes van buiten het internaat. Na het sluiten van het internaat bleef de V.S.O. school als het zelfstandige Beukenrode Onderwijs bestaan en werd juridisch losgeweekt van de St-Augustinusstichting in 2011.

In 2015 werd een nevenvestiging van Beukenrode Onderwijs in Odijk georganiseerd in de vorm van een O.Z.C. (onderwijs zorg centrum), dit in samenwerking met Stichting Timon voor jeugdhulpverlening.

Op de school in Doorn worden jaarlijks zo’n 140 leerlingen geholpen en in Odijk ligt de gemiddelde bezetting op ongeveer 20 jongeren.

Bovenstaande impliceert o.a. dat Beukenrode Onderwijs in 2019 haar 50-jarig bestaan heeft gevierd.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl