Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/commissie-voor-de-begeleiding
 
 


 

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB)

De CvdB is multidisciplinair en bestaat uit:

  • een gedragswetenschapper (Dominique van Kemenade);
  • de intern begeleider (Emiel Schippers);
  • teamleider (Mark Sangers);
  • directeur a.i. (Martha de Roos)
  • schoolarts (maandelijks);
  • behandelcoördinator/gedragswetenschapper van Timon (maandelijks).

Tweewekelijks komt de CvdB bij elkaar om te overleggen en maandelijks schuiven de schoolarts en de behandelcoördinator/gedragswetenschapper van Stichting Timon aan.

In deze overleggen wordt casuïstiek besproken: vragen ten aanzien van individuele leerlingen die niet door de mentor en de gedragswetenschapper/onderwijskundig begeleider alleen kunnen worden beantwoord. Hierbij kan gedacht worden aan complexe problematiek, welke hulpverlening zou het meest passend zijn, kan een leerling een ander vakkenpakket kiezen, etc. Ook de regie in het wel of niet aannemen van nieuwe leerlingen ligt bij de CvdB. Tevens is er in overleggen van de CvdB aandacht voor het zorgbeleid.

Vragen over leerlingen worden door de mentor bij de leden van het CvdB ingediend. Voor leerlingen en ouders is de mentor het aanspreekpunt.

Meer weten over de CvdB?

Dit is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl