Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/algemeen/aanmelding
 

Aanmelding- en toelatingscriteria:

 1. Voor de leerling is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanwezig of aangevraagd.
 2. U doet de eerste aanmelding bij onze school:
  • Aanmeldingsformulier downloaden;
  • Formulier ingevuld naar Beukenrode Onderwijs sturen of via de site via contactformulier insturen;
 3. School beoordeelt of plaatsing in principe tot mogelijkheden behoort;
 4. School nodigt leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor intakegesprek;
 5. Commissie van Onderzoek en Begeleiding besluit over toelating van de leerling op Beukenrode Onderwijs;
 6. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen bericht van de Commissie;
  • Bij afwijzing formuleert de Commissie een alternatief;
  • Bij toelating start de leerling op Beukenrode Onderwijs.

Kort samengevat kunnen wij (los van de overige informatie die bij de eventuele toelating een rol speelt) leerlingen toelaten die:

 • twaalf jaar of ouder zijn;
 • voortgezet onderwijs moeten volgen;
 • in principe normaal begaafd zijn;
 • zodanig 'stevig' in hun schoenen staan dat zij zich op school kunnen handhaven;
 • door sociaal‑emotionele problemen zo ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling
 • en/of zulke gedragsproblemen vertonen, dat zij in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs niet meer te hanteren en/of niet meer welkom zijn.

Opmerking bij verzoek tot plaatsing bij aanvang nieuw schooljaar;

In het kader van de wet op het Passend Onderwijs en het advies van de Staatssecretaris om minimaal 10 weken vóór de datum waarop toelating gevraagd wordt aan te melden, kan Beukenrode Onderwijs alleen iets betekenen voor de leerlingen die vóór 1 juni aangemeld zijn met het oog op het daarop volgende schooljaar.

Aanmeldingen die Beukenrode Onderwijs bereiken na 1 juni komen alleen voor plaatsing in aanmerking wanneer er relatief eenvoudig in te passen is en kunnen mogelijk niet voor de zomervakantie verwerkt worden.

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl