Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/
 
 

Melding: Er zijn op dit moment 4 vacatures

Welkom bij de website van Beukenrode Onderwijs

Wie wij zijn

Beukenrode Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Leerlingen die zijn geïndiceerd voor het cluster 4 onderwijs kunnen onze school bezoeken. Vanaf 1 augustus 2014 met de invoering van de wet op het Passend Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist.

Elke leerling die gedragsmatig vastgelopen is op een “gewone” school, krijgt hier een (soms zelfs laatste) kans om een opleiding te starten, te vervolgen of af te maken. Het “speciale” van onze school is een leerling – met zijn of haar problematiek – toch zodanige ‘tools’ te geven dat hij of zij kan werken aan een diplomagerichte opleiding of op z’n minst via een praktische arbeidsmarktgerichte opleiding met stage(s) een plek te verwerven in de maatschappij.

Beukenrode Onderwijs is...

Vraaggestuurd
Werken aan het gewenste gedrag en de gewenste opleiding.

Adaptief
Aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Onderwijs op maat
Die vorm van onderwijs die past bij deze leerling. Onze aanpak heeft altijd twee componenten. Een aanpak van het gedrag dat de problematiek van de leerling met zich meebrengt.

Een specifieke onderwijsaanpak
Hetzelfde onderwijs als overal, maar dan net ietsje anders zodat het bij deze leerling wel aanslaat of lukt.


                                 

ESF en REACT-EU 

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

             

                

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl