Menu
https://www.beukenrodeonderwijs.nl/
 
 

Melding: Er zijn op dit moment 3 vacatures

Welkom bij de website van Beukenrode Onderwijs

Wie wij zijn

Beukenrode Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Leerlingen die zijn geïndiceerd voor het cluster 4 onderwijs kunnen onze school bezoeken. Vanaf 1 augustus 2014 met de invoering van de wet op het Passend Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist.

Elke leerling die gedragsmatig vastgelopen is op een “gewone” school, krijgt hier een (soms zelfs laatste) kans om een opleiding te starten, te vervolgen of af te maken. Het “speciale” van onze school is een leerling – met zijn of haar problematiek – toch zodanige ‘tools’ te geven dat hij of zij kan werken aan een diplomagerichte opleiding of op z’n minst via een praktische arbeidsmarktgerichte opleiding met stage(s) een plek te verwerven in de maatschappij.

Beukenrode Onderwijs is...

Vraaggestuurd
Werken aan het gewenste gedrag en de gewenste opleiding.

Adaptief
Aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Onderwijs op maat
Die vorm van onderwijs die past bij deze leerling. Onze aanpak heeft altijd twee componenten. Een aanpak van het gedrag dat de problematiek van de leerling met zich meebrengt.

Een specifieke onderwijsaanpak
Hetzelfde onderwijs als overal, maar dan net ietsje anders zodat het bij deze leerling wel aanslaat of lukt.


Beukenrode Onderwijs krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.   

Sitemap | Design | CMSBeukenrode-Onderwijs / Beukenrodelaan 2C, 3941 ZP Doorn / T. 0343 - 413 883 / admin@beukenrodeonderwijs.nl